1 Qu’est-ce qui
se passe ?

Indhold til kapitel 1:

Her er lydfiler til opgaverne på side 6-9.

Qu’est-ce qui se passe ?

1 Tu te souviens ?Kopiark

Åben kopiark 1