Français Formidable 1B

Français Formidable 1B er udgivet til fransk fra 7. klasse. Bogen sælges ikke længere, men du kan stadig tilgå ressourcerne på web'en.

Til eleven

 • Lydfiler til tegningerne i bogen
 • Udvalgte kopiark - nogle udfyldes på computer
 • Lytteopgaver
 • Evalueringsark - Autoévaluation
 • Glosemaskine til ordtræning
 • Opslagsgrammatik
 • Links

Til læreren

Ud over det, der er til eleven, får du:

 • IWB-forløb til sprogkapitler og Culture et société
 • Je prononce bien - udtaletræning
 • Manus til lydindspilningerne
 • Facit til evalueringsark
 • Alle lydfiler samlet
 • Alle kopiark samlet